sobota, 1 marca 2014

What "happiness" is?
Definition of happiness not exists. It's not something you can specified. For everyone is something different. Some people understand this word only in materially way, when the others combine it with enormity of intangible moments and experiences. If we get something materially, are we become happier at the same time? Often we are treating this feeling as a gladness. But it's not the same. Gladness is only for a moment, passes faster than it comes. When happiness accompanies us much longer. What's more, within some time it will be accumulate , getting stronger. One of the main defects of being relatively happy person is fragility that this feeling carries. It doesn't come quickly, but passes instantaneously taking with herself her most cruel enemy- sadness with their companions: grief and suffering. When it pass through us, our way of thinking changes in 180 degrees as in a kaleidoscope. However, let's focus about feelings that we are experiencing when we are happy. We start see the world in brighter colors and smile is not coming down of our face. Sometimes on achieving that,a  lot of factors have to consist. But in some situations one person, which brings smile on our face, can make it by herself. This person will be able to change every day of our life on better and us, at the same time, makes happier. In contrast to the material things, she starts getting used to us. In that way, we could also make her happier.

Nie ma ogólnej definicji szczescia. Jest to pojęcie względne. Dla każdego jest ono czymś innym. Jedni rozumieją to słowo jedynie w sposób materialny, inni wiążą je z ogromem nieuchwytnych chwil i doznań. Czy wchodząc w posiadanie jakiejś rzeczy jednoznacznie stajemy sie szczęśliwi? Często mylimy to uczucie z zadowoleniem. Otóż to nie jest to samo. Zadowolenie jest jedynie chwilowe, mija szybciej niż przychodzi. Zaś szczęście  towarzyszy nam troszke dłużej. Co wiecej, z czasem będzie sie ono piętnowało, stawało coraz silniejsze. Jedną z wad bycia osobą względnie szczęśliwą jest kruchość tego uczucia. Nie przychodzi ono łatwo, za to znika momentalnie ciagnąć za soba swojego najbardziej okrutnego wroga-smutek wraz ze swoimi kompanami: żalem i goryczą. Kiedy nas opuszcza, nasz tok myślenia zmienia sie o 180 stopni niczym w kalejdoskopie. Jednak skupmy sie na samych doznaniach, jakie towarzyszą nam kiedy czujemy sie szczęśliwi. Zaczynamy widzieć świat w jaśniejszych barwach, a uśmiech nie schodzi z naszej twarzy. Czasem na osiągniecie takiego stanu składa sie wiele czynników. Niekiedy jednak wystarczy jedna osoba, która przywołuje nam na myśl wiele miłych wspomnień. Taka osoba będzie co dzien czyniła nasz dzien lepszym, a nas tym samym szczęśliwszym. W odróżnieniu od przedmiotów materialnych przywiązuje sie ona do nas. Dzięki temu, my rownież możemy uczynić ja szczęśliwą.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz